شنبه ، 4 فروردين ، 1397
رعایت حقوق مصرف کننده 
شرکت گیو مدار جهت کسب رضایت مشتریان  ، موارد فوق 
  را پیاده سازی می کند :
                                                                     ادامه ......
 
 در باره شرکت گیو مدار 
شرکت گیو مدار در سال 1377 تاسیس شد. هدف شرکت
   تولید محصولات جدید :
                                                                    ادامه ......
پرسش و پاسخ های 
شما می توانید پرسش خود را مطرح کرده ، کارشناسان شرکت
   در اسرع وقت به شما پاسخ می دهند :
                                                                  ادامه ...... 
صرفه جویی در مصرف برق ساختمان های اداری
روش های سریع و کم هزینه صرفه جویی در مصرف برق سا
 ختمان های بزرگ عبارتند از:
ادامه ......     

صرفه جویی در مصرف برق منازل 
روش های سریع و کم هزینه صرفه جویی در مصرف برق منازل 
عبارتند از : 
بالاست الکترونیکی چیست؟
در ساختمان هایی که روشنایی با لامپ فلورسنت تامین می        شود. تا 40% در مصرف برق صرفه جویی کنیم.

مزایای بالاست الکترونیکی لامپ های فلورسنت
بالاست الکترونیکی مزایای زیادی دارد به همین دلیل در کشورها
ی پیشرفته کاملا جایگزین بالاست مغناطیسی شده است.
مزایای بالاست الکترونیکی پایا 
شرکت گیو مدار بالاست الکترونیکی را در سال 1383 با نام 
 پایا به بازار عرضه نمود. 
دست آوردهای بزرگترین پروژه تعویض بالاست
تعویض بیش از 8000 عدد بالاست در ساختمان پتروشیمی بز
رگترین پروژه کشور در این زمینه است. 
 
صرفه جویی در مصرف برق با نوربان 2003
در مکانهایی که نیاز به روشنایی تا پاسی از شب باشد. با فتو
سل های نسل جدید تا 70% صرفه جویی کنیم.
طرحی جدید برای کنترل روشنایی معابر و پارک ها
با محصولی جدید به میزان قابل ملاحظه ای در مصرف روشنا
 یی معابر و پارک ها صرفه جویی کنید.
بالاست الکترونیکی ضد انفجار پایا
بالاست ضد انفجار پایا اولین بالاست ضد انفجار تولید شده در
کشور است که منطبق بر استانداردهای بین المللی می باشد.

اینورتر مهتابی

بالاست الکترونیکی

تعویض بالاست

محیط مستعد انفجار

استاندارد ضد انفجار

استاندارد بالاست الکترونیکی

صرفه جویی در مصرف برق

فتوسل تایمر دار

فتوسل نور بان

فتوسل سولار

فتوسل