يكشنبه ، 28 مهر ، 1398

پرسش و پاسخ مربوط به صرفه جویی در مصرف برق


 پرسش و پاسخ مربوط به صرفه جویی در مصرف برق

     


  صرفه جویی لامپ های کم مصرف بیشتر است یا لامپ های فلورسنت ؟                                                                                                                   

  در صورتی که از بالاست الکترونیکی برای راه اندازی لامپ فلورسنت استفاده شود. صرفه جویی آن با لامپ های کم مصرف یکسان است. ولی در مکانهایی که سرپیچ وجود دارد. استفاده از

     لامپ کم مصرف آسان تر است. برای صرفه جویی در مصرف برق تعویض لامپ فلورسنت( مهتابی - FPL - FML ) با لامپ کم مصرف صحیح نیست. در این حالت بهترین راه حل تعویض بالاست

     مغناطیسی با بالاست الکترونیکی می باشد. 
 


     آيا تعویض مهتابی T10 با مهتابی T8 بدون تعویض بالاست صرفه جویی به همراه دارد ؟                                        

  بلی ، مهتابی T8 نسبت به T10 علاوه بر 10% صرفه جویی در مصرف برق راندمان نوری بیشتری نیز دارد. ولی مهتابی T8 با بالاست مغناطیسی عملکرد خوبی ندارد. 

   

 
     

بالاست الکترونیکی نسبت به بالاست مغناطیسی چقدر صرفه جویی دارد ؟                                                      

  بالاست الکترونیکی نسبت به بالاست مغناطیسی 30% مصرف برق را کاهش می دهد. و تعویض مهتابی T10 با مهتابی T8 نیز 10%صرفه جویی بهمراه دارد. لذا در پروژه هایی که لامپ و

     بالاست هر دو تعویض شوند. 40% مصرف برق کاهش می یابد. 


   
    کدام یک از محصولات پیشنهادی برای صرفه جویی در مصرف برق روشنایی اولویت دارد؟                                                                                   

 استفاده از محصول برای صرفه جویی در مصرف برق بستگی به نوع کاربرد شما دارد. با توجه به کارد اولویت به شرح زیر است :
   
    - اگر از لامپ فلورسنت استفاده می کنید. تعویض بالاست مغناطیسی با الکترونیکی موثر ترین راه است.

    - اگر از لامپ رشته ای استفاده می کنید. تعویض آن با لامپ کم مصرف موثر ترین راه است

    - در مکانهایی که نیاز به روشنایی شب تا صبح دارد. استفاده از فتوسل موثرترین راه است.

    - در مکانهایی که نیاز به روشنایی تا پاسی از شب باشد. استفاده از فتوسل تایمردار موثرترین راه است.

    - در مکان های کم تردد ، استفاده از لایتینگ موثر ترین راه است.  

 

 لایتینگ چیست ؟                                                                                                                                            

 لایتینگ از یک آشکار ساز حرکت ، یک فتوسل و یک تایمر تشکیل شده است.اگر هوا تاریک باشد و شخص در محوطه دید آن حرکت کند لامپ را روشن کرده و به مدت زمانی که تایمر آن تنظیم

 شده باشد روشن نگاه می دارد. در بازار لاله زار آن را به نام سنسور و يا چشمي نیز می شناسند. این وسیله برای کنترل روشنایی مکان های کم تردد مناسب است. چون در صورت کلید زنی

    بالا طول عمر لامپ و لایتینگ کاهش می یابد.