يكشنبه ، 28 مهر ، 1398

پرسش و پاسخ مربوط به درایور ال ای دی


 پرسش و پاسخ مربوط به درایور ال ای دی  

     

    درایور ال ای دی چه عملی انجام می دهد؟                                                                                                   

    درایور ال ای دی یک منبع جریان dc ثابت است که در محدوده توانی درایور یک جریان ثابت dc به پنل می دهد. ولتاژ خروجی درایور با توجه به توان پنل طبق فرمول W=I*R تنظیم می شود.
     
      برای مثال اگر یک درایور 24W با جریان خروجی 300MA  به یک پنل 24W متصل شود ولتاژ خروجی 80V و اگر به یک پنل 12W متصل شود ولتاژ خروجی درایور 40V است.
   


     در انتخاب درایور برای پنل پارمترهای اصلی چیست ؟                                        

  اولین پارامتر جریان مصرفی پنل است که لازم است با جریان خروجی درایور برابر باشد. پارامتر بعد توان پنل است که لازم است در محدوده توانی درایور باشد. محدوده توانی درایور یک مرز حداکثر
     
     و یک مرز حداقل دارد که معمولا مرز حداقل نصف مرز حداکثر می باشد. ولتاژ خروجی درایور و ولتاژ ورودی پنل طبق فرمول W=I*R تنظیم شده و پارامتر قابل توجهی نیست. 

 
     

آیا می توان چند درایور را بصورت موازی یا سری استفاده کرد ؟                                                      

  اگر پارامترها یکسان باشد می توان چند درایور را بصورت موازی استفاده کرد در اینصورت جریان خروجی مجموع جریان درایورها و توان خروجی مجموع توان درایورها خواهد بود. در این حالت بهتر

     است توان پنل از مرز بالا و پایین مجموع درایورها فاصله داشته باشد. سری کردن چند درایور مجاز نمی باشد.
     


    

علت چشمک زدن پنل چیست ؟                                                      

  اگر درایور و پنل سالم باشد. پنل در محدوده توانی درایور نیست از حداقل توان درایور کمتر و یا از حداکثر آن بیشتر است، در برخی از موارد پنل پس از چند ساعت کار کردن شروع به چشمک زدن 
   
     می کند در اینحالت توان پنل به میزان کمی از مرز بالا و پایین توان درایور تجاوز کرده است و با تغییر شرایط محیطی اینحالت پیش آمده است.  

 

    آیا تفاوت جریان خروجی درایور و جریان مصرفی پنل مجاز است ؟                                                      

  بالاتر بودن جریان خروجی درایور مجاز نیست چون باعث سوختن یا کاهش طول عمر پنل می شود. ولی پایین تر بودن جریان خروجی درایور فقط نور پنل را کاهش می دهد و صدمه ای به پنل نمی زند.

 

    آیا می توان چند پنل را با یک درایور تغذیه کرد ؟                                                      

  بلی ، چند پنل که جریان مصرفی یکسان داشته باشند را می توان بصورت سری با یک درایور با جریان خروجی پنل راه اندازی کرد. بشرطی که مجموع توان پنل ها از حداکثر توان درایور بیشتر و یا از
     
     حداقل آن کمتر نباشد. چند پنل مشابه را می توان بصورت موازی کرد. در این حالت لازم است جریان خروجی درایور معادل مجموع جریان مصرفی پنل ها بوده و مجموع توان پنل ها در محدوده توان    

     درایور باشد.