021-44225458
info@givcompany.com

بزرگترین پروژه تعویض بالاست الکترونیکی کشورپروژه تعویض بالاست الکترونیکی

محل اجرا : تهران خيابان - شيخ بهايي شمالي - پلاك 104 - ساختمان مركزي شركت ملي صنايع پتروشيمي 
نوع پروژه  : تعويض بالاست مغناطيسي با بالاست الكترونيكي پايا
هدف پروژه : صرفه جويي در مصرف برق 
تعداد بالاست مغناطيسي تعويض شده : بيش از 8000 عدد بالاست آلمانی مجهز به خازن اصلاح ضریب قدرت 
تعداد و مدل بالاست الكترونيكي جايگزين : بيش از 4000 عدد بالاست پايا مدل PD3-8OUT و PD5-8OUT
نوع لامپ مصرفي : مهتابي T8 با توان 18 و 36 وات
نوع قاب : چهار لامپ 20 وات و دو لامپ 40 وات مازي نور
مدت اجراي پروژه : 50 روز كاري
شروع پروژه : 1391/01/05

 دست آوردهای پروژه :
  دو ماه پس از اتمام پروژه نتایج زیر حاصل شد :
  - %30 کاهش قبض برق و 40% کاهش برق روشنایی
  - رضایت کارمندان از نور کافی و آرام بخش محیط کاری

این پروژه به دلیل نصب تعداد زیادی از بالاست الکترونیکی در یک محل ، مهمترین پروژه ای است که تا کنون در این زمینه در کشور به اجرا در آمده و تایید رسمی آن گواهی بر رعایت استانداردهای بین المللی در طراحی و تولید بالاست الکترونیکی پایا است.
گواهی حسن انجام کار تعویض بالاست الکترونیکی پایا


دست آوردهای پروژه :
دو ماه پس از اجرای کامل پروژه نتایج زیر حاصل شد :
- 0 کاهش مبلغ قبض برق و 40% کاهش مصرف برق روشنایی
- رضایت کارمندان از نور آرام بخش و بهینه محیط کاری